Xem báo giá

 • Bảng giá HH2C Linh Đàm ngày14/7/2016
 • BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH2C LINH ĐÀM  [embeddoc url=”https://sandatvanghanoi.com/wp-content/uploads/2016/03/Bảng-Giá-HH2C-2.xlsx” viewer=”microsoft”] Hỗ trợ tư vấn dự án : Pháp lý , thủ tục mua bán căn hộ Gói vay 3O.OOO tỷ Làm sổ hộ khẩu, KT3 , giấy xác nhận chưa nhà ở tại Hà Nội  

 • Bảng giá HH1B Linh Đàm ngày 14/7/2016
 • BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH1B LINH ĐÀM  [embeddoc url=”https://sandatvanghanoi.com/wp-content/uploads/2016/03/Bảng-Giá-HH1B-2.xlsx” viewer=”microsoft”] Hỗ trợ tư vấn dự án : Pháp lý , thủ tục mua bán căn hộ Gói vay 3O.OOO tỷ Làm sổ hộ khẩu, KT3 , giấy xác nhận chưa nhà ở tại Hà Nội  

 • Bảng giá HH1A Linh Đàm ngày 14/7/2016
 • BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH1A LINH ĐÀM    [embeddoc url=”https://sandatvanghanoi.com/wp-content/uploads/2016/03/Bảng-Giá-HH1A-3.xlsx” viewer=”microsoft”] Hỗ trợ tư vấn dự án : Pháp lý , thủ tục mua bán căn hộ Gói vay 3O.OOO tỷ Làm sổ hộ khẩu, KT3 , giấy xác nhận chưa nhà ở tại Hà Nội  

 • Bảng giá VP5 Linh Đàm ngày 14/7/2016
 • BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ VP5 LINH ĐÀM  [embeddoc url=”https://sandatvanghanoi.com/wp-content/uploads/2016/03/Bảng-giá-VP5-2.xlsx” viewer=”microsoft”]   Hỗ trợ tư vấn dự án : Pháp lý , thủ tục mua bán căn hộ Gói vay 3O.OOO tỷ Làm sổ hộ khẩu, KT3 , giấy xác nhận chưa nhà ở tại Hà Nội  

 • Bảng giá CT11- CT12 Kim Lũ ngày 14/7/2016
 • BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ  [embeddoc url=”https://sandatvanghanoi.com/wp-content/uploads/2016/03/Bảng-giá-Kim-Lũ-3.xlsx” viewer=”microsoft”] Hỗ trợ tư vấn dự án : Pháp lý , thủ tục mua bán căn hộ Gói vay 3O.OOO tỷ Làm sổ hộ khẩu, KT3 , giấy xác nhận chưa nhà ở tại Hà Nội  

 • Bảng giá HH4 Linh Đàm ngày 14/7/2016
 • BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH4A-B-C LINH ĐÀM  [embeddoc url=”https://sandatvanghanoi.com/wp-content/uploads/2016/03/Bảng-Giá-HH4ABC-2.xlsx” viewer=”microsoft”]   Hỗ trợ tư vấn dự án : Pháp lý , thủ tục mua bán căn hộ Gói vay 3O.OOO tỷ Làm sổ hộ khẩu, KT3 , giấy xác nhận chưa nhà ở tại Hà Nội  

 • Bảng giá HH3A Linh Đàm ngày 14/7/2016
 • BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH3A LINH ĐÀM  [embeddoc url=”https://sandatvanghanoi.com/wp-content/uploads/2016/03/Bảng-Giá-HH3A-2.xlsx” viewer=”microsoft”] Hỗ trợ tư vấn dự án : Pháp lý , thủ tục mua bán căn hộ Gói vay 3O.OOO tỷ Làm sổ hộ khẩu, KT3 , giấy xác nhận chưa nhà ở tại Hà Nội  

 • Bảng giá HH3B Linh Đàm ngày 7/4/2016
 • BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH3B LINH ĐÀM  [embeddoc url=”https://sandatvanghanoi.com/wp-content/uploads/2016/03/Bảng-Giá-HH3C-3.xlsx” viewer=”microsoft”] Hỗ trợ tư vấn dự án : Pháp lý , thủ tục mua bán căn hộ Gói vay 3O.OOO tỷ Làm sổ hộ khẩu, KT3 , giấy xác nhận chưa nhà ở tại Hà Nội