Chính thức dừng cho vay mới với gói 30.000 tỷ từ 31/3


Đánh giá bài viết!

Theo Ngân hàng Nhà nước, số tiền cam kết cho vay của các ngân hàng đã vượt 30.000 tỷ đồng. Cơ quan này yêu cầu ngân hàng không ký thêm hợp đồng mới từ ngày 31/3.

Ngân hàng Nhà nước mới có công văn hỏa tốc gửi các ngân hàng thương mại có hỗ trợ cho vay gói 30.000 tỷ đồng với nội dung chính là yêu cầu các ngân hàng dừng ký mới hợp đồng tín dụng cho vay nhà theo gói ưu đãi 30.000 tỷ đồng từ ngày 31/3. Theo Ngân hàng Nhà nước, số tiền cam kết tính đến nay đã vượt quá con số trên.

dung-giai-ngan-goi-30000-ty-tu-ngay-31-3-2-16

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, số tiền cam kết cho vay của gói 30.000 tỷ đồng tính đến ngày 29/2 đã đạt hơn 29.657 tỷ đồng, dành cho hơn 45.400 khách hàng. Số giải ngân đạt 20.900 tỷ đồng.

Hiện tại, số giải ngân thực tế được cập nhật trong mục Chương trình, chính sách tín dụng trọng điểm của website Ngân hàng Nhà nước.

Các ngân hàng được yêu cầu tập trung giải ngân các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng theo đúng luật. Riêng về thời điểm dừng giải ngân tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước sẽ được thông báo bằng văn bản, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và tình hình giải ngân thực tế của gói này.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thành viên theo dõi chặt chẽ số liệu để chủ động trong việc cho vay đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng.


Có thể bạn quan tâm