Bảng giá gốc các tòa chung cư thanh hà Cienco 5


Đánh giá bài viết!

Hiện tại chủ đầu tư Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 đã hoàn thành xong tổng số 9 tòa chung cư HH01 và HH02, đang hoàn thiện 3 tòa HH03 thuộc khu đô thị thanh hà

Nhưng mỗi tổ hợp tòa chung cư lại có một giá gốc khác nhau, dưới đây chúng tôi sẽ chi tiết cụ thể giá gốc từng tòa:

1. Tòa HH01 gồm 3 tòa là HH01A, HH01B, HH01C:

Giá gốc tòa HH01A: ( áp dụng từ tầng 2-15)tang 2-15 hh1a

 • từ căn 02-14 giá gốc 9,5 tr/m2 , các căn góc x 1,03.
 • căn 16,18 gốc 9,5 tr/m2
 • từ căn 20-30 ( hướng TB nhìn hồ) giá gốc 10 tr/m2, căn góc x 1,03
 • căn 32, 34 giá gốc 10 tr/m2
 • Kiot giá 22, 23, 24 tr/m2 tùy từng vị trí

Giá gốc tòa HH01B:

tang 2-15 hh1b

 • từ căn 02-14 giá gốc 9,5 tr/m2 , các căn góc x 1,03.
 • căn 16,18 gốc 10 tr/m2
 • từ căn 20-30 ( hướng TB nhìn hồ) giá gốc 9,5 tr/m2, căn góc x 1,03
 • căn 32, 34 giá gốc 9,5 tr/m2
 • Kiot giá 22, 23, 24 tr/m2 tùy vị trí

Giá gốc tòa HH01C:

 • từ căn 02-14 giá gốc 9,5 tr/m2 , các căn góc x 1,03.
 • căn 16,18 gốc 10 tr/m2
 • từ căn 20-30 ( hướng TB nhìn hồ) giá gốc 10 tr/m2, căn góc x 1,03
 • căn 32, 34 giá gốc 10 tr/m2
 • Kiot giá 22, 23, 24 tr/m2 tùy từng vị trí

2. Tòa HH02 gồm 6 tòa là HH02-1A, HH02-1B, HH02-1C, HH02-2A, HH02-2B, HH02-2C

Giá gốc tòa HH02-1A:

MB tang 2-15

 • từ căn 02-14 giá gốc 10 tr/m2 , các căn góc x 1,03.
 • căn 16,18 gốc 9,5 tr/m2
 • từ căn 20-30 ( hướng TB nhìn hồ) giá gốc 10 tr/m2, căn góc x 1,03
 • căn 32, 34 giá gốc 9,5 tr/m2
 • Kiot giá 22, 23, 24 tr/m2 tùy từng vị trí

Giá gốc tòa HH02-1B:

 • từ căn 02-14 giá gốc 10 tr/m2 , các căn góc x 1,03.
 • căn 16,18 gốc 9,5 tr/m2
 • từ căn 20-30  giá gốc 9,5 tr/m2, căn góc x 1,03
 • căn 32, 34 giá gốc 9,5 tr/m2
 • Kiot giá 22, 23, 24 tr/m2 tùy từng vị trí

Giá gốc tòa HH02-1C:

 • từ căn 02-14 giá gốc 10 tr/m2 , các căn góc x 1,03.
 • căn 16,18 gốc 9,5 tr/m2
 • từ căn 20-30  giá gốc 9,5 tr/m2, căn góc x 1,03
 • căn 32, 34 giá gốc 9,5 tr/m2
 • Kiot giá 22, 23, 24 tr/m2 tùy từng vị trí

Giá gốc tòa HH02-2A:

16995960_1301903696537490_1359484870292598983_n

 • từ căn 02-14 ( hướng TB nhìn hồ) giá gốc 10,5 tr/m2 , các căn góc x 1,03.
 • căn 16,18 gốc 9,5 tr/m2
 • từ căn 20-30  giá gốc 10 tr/m2, căn góc x 1,03
 • căn 32, 34 giá gốc 10 tr/m2
 • Kiot giá 22, 23, 24 tr/m2 tùy từng vị trí

Giá gốc tòa HH02-2B:

 • từ căn 02-14 ( hướng TB nhìn hồ) giá gốc 10,5 tr/m2 , các căn góc x 1,03.
 • căn 16,18 nhìn bể bơi gốc 10 tr/m2
 • từ căn 20-30 nhìn sang tòa HH02-2C,  giá gốc 9,5 tr/m2, căn góc x 1,03
 • căn 32, 34 giá gốc 9,5 tr/m2
 • Kiot giá 22, 23, 24 tr/m2 tùy từng vị trí

Giá gốc tòa HH02-2C:

 • từ căn 02-14  giá gốc 9,5 tr/m2 , các căn góc x 1,03.
 • căn 16,18 nhìn bể bơi gốc 10 tr/m2
 • từ căn 20-30  giá gốc 10 tr/m2, căn góc x 1,03
 • căn 32, 34 giá gốc 10 tr/m2
 • Kiot giá 22, 23, 24 tr/m2 tùy từng vị trí

3. Tòa HH03 gồm 3 tòa là HH03A, HH03B, HH03C

Giá gốc: 12 tr/m2, căn góc x1,03

mặt bằng hh03 thanh hà

Trên đây là toàn bộ giá gốc dự án chung cư thanh hà Cienco 5

Để tìm hiểu và mua căn hộ, quý khách hàng vui lòng liên lạc số điện thoại trên

hoặc đến dự án để tìm hiểu

Đ/c: Kiot 140 tòa M1C khu đô thị thanh hà Cienco 5 quận Hà đông, HN


Có thể bạn quan tâm