Tin tức

  • Điều kiện vay gói hỗ trợ 30000 nghìn tỷ đồng
  • Điều kiện vay gói hỗ trợ 30000 nghìn tỷ đồng
  • Mua nhà chưa bao giờ trở lên dễ dàng như lúc này tại Sàn Đất Vàng Hà Nội với gói vay hỗ trợ 30000 nghìn tỷ đồng. Theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ, gói vay 30 nghìn tỷ đồng nhằm tạo điều kiện cho các các cán bộ, công nhân viên…

  • mua nhà chung cư trả góp và các ưu ý đặc biệt
  • Mua nhà chung cư trả góp và các lưu ý đặc biệt
  • Mua nhà chung cư trả góp đang là lựa chọn và giải pháp tối ưu nhất trong giai đoạn đô thị hóa ngày càng cao. Đối với những người có tài chính hạn hẹp thì việc chọn lựa phương án mua nhà chung cư giá rẻ, trả góp là phương án khả thi nhất. Thực tế…

Page 9 of 9« First...56789