Sơ đồ thiết kế chung cư HH3 Linh Đàm


Block chung cư HH3 Linh Đàm gồm 3 tòa: HH3A, HH3B và HH3C.

I. Sơ đồ thiết kế tòa A chung cư HH3 Linh Đàm (chung cư HH3A Linh Đàm)

Mặt bằng tầng 2 Chung cư HH3A Linh Đàm:

mat_bang_tang_2_chung_cu_hh3a_linh_dam_0

 

 

Mặt bằng tầng 3, 4, 5 Chung cư HH3A Linh Đàm:

mat_bang_tang_3_4_5_chung_cu_hh3a_linh_dam

 

 

Mặt bằng tầng 6 đến tầng 40 Chung cư HH3A Linh Đàm:

mat_bang_tang_6_den_35_chung_cu_hh3a_linh_dam

 

 

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH3A Linh Đàm:

penhouse_chung_cu_hh3a_linh_dam

 

II. Sơ đồ thiết kế tòa B chung cư HH3 Linh Đàm (chung cư HH3B Linh Đàm)

Kiot chung cư HH3B Linh Đàm:

mat-bang-kiot-hh3b-linh-dam

 

Mặt bằng tầng 2 Chung cư HH3B Linh Đàm:

mat-bang-tang-2-hh3b-linh-dam

 

Mặt bằng tầng 3 4 5 Chung cư HH3B Linh Đàm:

mat-bang-tang-3-4-5-hh3b-linh-dam

 

Mặt bằng thiết kế HH3B Linh Đàm tầng 6 đến 40:

mat-bang-tang-6-40-hh3b-linh-dam

 

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH3B Linh Đàm:

mat-bang-penhouse-hh3b-linh-dam

 

III. Sơ đồ thiết kế tòa C chung cư HH3 Linh Đàm (chung cư HH3C Linh Đàm)

Kiot chung cư HH3C Linh Đàm:

To-a-hh3c-kiot

 

Mặt bằng tầng 2 Chung cư HH3C Linh Đàm:

To-a-hh3c-tang-2

 

Mặt bằng tầng 3, 4, 5 Chung cư HH3C Linh Đàm:

To-a-hh3c-345

 

Mặt bằng tầng 6 đến 40 Chung cư HH3C Linh Đàm:

To-a-hh3c-6-40

 

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH3C Linh Đàm:

To-a-hh3c-penhouse

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về chung cư HH3 Linh Đàm, quý khách vui lòng xem thêm TẠI ĐÂY

 

 


Có thể bạn quan tâm