Sơ đồ thiết kế chung cư HH2 Linh Đàm


Block chung cư HH2 Linh Đàm gồm 3 tòa: HH2A, HH2B và HH2C

I. Sơ đồ thiết kế tòa A chung cư HH2 Linh Đàm (chung cư HH2A Linh Đàm)

Kiot chung cư HH2A Linh Đàm:

kiot_hh2a

Mặt bằng tầng 3 4 5 Chung cư HH2A Linh Đàm:

tang_3_4_5-hh2a

Mặt bằng thiết kế HH2A Linh Đàm tầng 6 đến 40:

tang_6-40_10-hh2a

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH2A Linh Đàm:

penhouse-hh2a

II. Sơ đồ thiết kế tòa B chung cư HH2 Linh Đàm (chung cư HH2B Linh Đàm)

Kiot chung cư HH2B Linh Đàm:

kiot-hh2b

 

 

Mặt bằng tầng 2 chung cư HH2B Linh Đàm:

tang-2-hh2b

 

Mặt bằng tầng 3 chung cư HH2B Linh Đàm:

So_do_HH2b_3

 

Mặt bằng tầng 4, 5 Chung cư HH2B Linh Đàm:

So_do_HH2b_45

 

Mặt bằng thiết kế HH2B Linh Đàm tầng 6 đến 40:

So_do_HH2b_640

 

III. Sơ đồ thiết kế tòa C chung cư HH2 Linh Đàm (chung cư HH2C Linh Đàm)

Kiot chung cư HH2C Linh Đàm:

tang-kiot-hh2c

 

Mặt bằng tầng 2 chung cư HH2C Linh Đàm:

tang-2-hh2c

 

Mặt bằng tầng 3 chung cư HH2C Linh Đàm:

tang-3-hh2c

 

Mặt bằng tầng 4, 5 chung cư HH2C Linh Đàm:

tang4-5-hh2c

 

Mặt bằng tầng 6 đến tầng 40 chung cư HH2C Linh Đàm:

tang-6-40-hh2c

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về chung cư HH2 Linh Đàm, quý khách vui lòng xem thêm TẠI ĐÂY


Có thể bạn quan tâm