Sơ đồ thiết kế chung cư HH1 Linh Đàm


Block chung cư HH1 Linh đàm cao 41 tầng gồm 3 tòa: HH1A, HH1B và HH1C
– 1 Tầng hầm thông cả 3 tòa chung cư HH1A, HH1B, HH1C
– Tầng 1 là tầng trung tâm thương mại và kiot
Mặt bằng tầng 2:
– Căn hộ 2 phòng ngủ: 57.83m2, 69.33m2, 58.87m2
Mặt bằng tầng 3, 4, 5:
– Căn hộ 1 phòng ngủ: 44.95m2, 45.84m2, 47.62m2
– Căn hộ 2 phòng ngủ: 53.24, 55.63, 55.59m2, 54.8765.52m2, 67.04m2
– Căn hộ 3 phòng ngủ: 76.27m2
Tầng 6 Đến 40:
– Căn 1 phòng ngủ: 45.48m2
– Căn 2 phòng ngủ: 55.59m2, 65.52m2, 67.04m2
– Căn 3 phòng ngủ: 76.27m2

I. Sơ đồ thiết kế tòa A chung cư HH1 Linh Đàm (chung cư HH1A Linh Đàm)

Kiot chung cư HH1A Linh Đàm:

chung_cu_hh1a_linh_dam_kiot_

 

Mặt bằng tầng 2 chung cư HH1A Linh Đàm:

chung_cu_hh1a_linh_dam_tang_2

Mặt bằng tầng 3 4 5 Chung cư HH1A Linh Đàm:

chung_cu_hh1a_linh_dam_can_tang_3_4_5

 

Mặt bằng thiết kế HH1A Linh Đàm tầng 6 đến 40

chung_cu_hh1a_linh_dam_tang_6_den_40_1

 

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH1A Linh Đàm:

tang-penhouse-hh1a-1

 

II. Sơ đồ thiết kế tòa B chung cư HH1 Linh Đàm (chung cư HH1B Linh Đàm)

Kiot chung cư HH1B Linh Đàm:

thiet-ke-kiot-hh1b-linh-dam

 

Mặt bằng tầng 2 chung cư HH1B Linh Đàm:

tang_2_chung_cu_hh1b_linh_dam

 

Mặt bằng tầng 3, 4, 5 chung cư HH1B Linh Đàm:

mat_bang_tang_3_4_5_chung_cu_hh1b_linh_dam

 

Mặt bằng tầng 6 đến tầng 40 chung cư HH1B Linh Đàm:

mat_bang_tang_6_den_60_chung_cu_hh1b_linh_dam

 

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH1B Linh Đàm:

mat-bang-penthouse-hh1b

 

III. Sơ đồ thiết kế tòa C chung cư HH1 Linh Đàm (chung cư HH1C Linh Đàm)

Kiot chung cư HH1C Linh Đàm:

kiot-hh1c-linh-dam

 

Mặt bằng tầng 2 chung cư HH1C Linh Đàm:

tang2-hh1c-linh-dam

 

Mặt bằng tầng 3, 4, 5 chung cư HH1C Linh Đàm:

mat-bang-345-hh1c-linh-dam

 

Mặt bằng tầng 6 đến tầng 40 chung cư HH1C Linh Đàm:

6-40-hh1c-linh-dam

 

Mặt bằng tầng Penhouse chung cư HH1C Linh Đàm:

penthouse-hh1c-linh-dam

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về chung cư HH1 Linh Đàm, quý khách vui lòng xem thêm TẠI ĐÂY


Có thể bạn quan tâm